מימון לקבלת הפטר כנגד נכסים

אנו, חברת י מ מיטב, מבינים שרוב רובם של החייבים נקלעו למצבם בעל כורחם ומודעים לדרך הרצופה זעזועים והליכים משפטיים רבים שהם עוברים. אנחנו כאן כדי לסייע לכם, החייבים, לפתוח דף חדש. אנו נפנה לנאמן ולבית המשפט במטרה להגיע להסדר תשלום הפשר כנגד שעבוד הנכס.
כל חייב זכאי להגיש בקשה להפטר כשישה חודשים לאחר מתן צו כינוס נכסים וכבר עם הכרזתו פושט רגל. זכויותיו של חייב שזכה לקבל צו הפטר שוות לזכויותיו של כל אזרח אחר שאיננו מצוי בחובות כספיים – מעתה אותו חייב מתחיל בדרך חדשה ללא חובות, הוא רשאי לקבל שירותים בנקאיים, ליהנות מכל ההטבות הקיימות, כולל נטילת הלוואות בהתאם להסכמת הבנק ולתנאיו. 

היות שכל רכושכם מעוקל, חברת י מ מיטב תיכנס לתמונה כאשר בית המשפט יחייב אתכם לשלם סכום מסוים כחלק מתהליך הפשר.

אנו מבינים  שרוב רובם של החייבים נקלעו למצבם בעל כורחם ומודעים לדרך הרצופה זעזועים והליכים משפטיים רבים שהם עוברים. אנחנו כאן כדי לסייע לכם, החייבים, לפתוח דף חדש. אנו נפנה לנאמן ולבית המשפט במטרה להגיע להסדר תשלום הפשר כנגד שעבוד הנכס.

מיטב פועלת בחסות רישיון למתן אשראי מורחב מטעם מדינת ישראל, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. מספר רישיון 58602.


מעוניינים בקבלת הלוואות לפושטי רגל  לקבלת הפטר? מלאו פרטיכם באתר בכדי שאנו במיטב נחזור אליכם בהקדם להמשך קבלת ההלוואה.